Jameshaft Oy

www.jameshaft.fi
Kalkkitie 2, 24280 SALO

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Vakavarainen moderni koneistuksen, materiaalinhallinnan ja lämpökäsittelyn kasvuhakuinen osaajayritys. Asiakkaina suurelta osin kansainvälisiä alansa johtavia kone- ja laiteteollisuuden toimijoita.
– Liikevaihto 12 M€
– Henkilöstö: 54
– Omistus: Salolaisessa omistuksessa oleva yksityisten omistama Oy

Yrityksen kehittämistarve:
Yritys on voimakkaassa kasvussa ja tarvitsee tuotannon tehostamista
– tilausten vastaanoton sähköistäminen,
– tuotannon ohjausjärjestelmän automaation käytännönläheinen edelleen kehittäminen
– 365 Office -toiminnan kehittäminen esim. tuotannon ja taloushallinnon tietojen linkittäminen paremmin keskenään
– visuaalisuuden parantaminen – tiedonkulun parantamista tai havainnollistamista; tilatun tuotannon valmistumisen seuranta ja havainnollistaminen työntekijöille omatoimisen työnsuunnittelun tehostamiseksi – ”intranetin” kehittäminen

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– tuotannonsuunnittelija
– erilaisten toimintojen kehittäminen,
– ongelmien ”estäjä” ennen kuin puhkeavat
– käytännönläheinen suunnittelija joka myös toteuttaa; osaa myös tarttua työkaluihin

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Sopeutuu huipputiimiin
– Sopeutuu ryhmän työmoraaliin
– Saa aikaan tuloksia joiden avulla tehostuminen selkeästi havainnollistuu
– Kartoittaa ja tekee selkeän toteuttamiskelpoisen suunnitelman jota lähdetään vaiheittain toteuttamaan

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Sopeutuminen Jameshaftin tiimihenkeen ja kovaan työmoraaliin sopeutuva
– Toteuttamiskelpoinen suunnitelma jonka mukaan voidaan edetä
– Toteutettujen suunnitelman osien käyttöönotto yhteistyössä henkilöstön kanssa

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– jonkun tuotannonohjausjärjestelmän tuntemus (Jameshaft workmanager sovellus)
– toiminut tiimipelurina
– tekninen osaaminen eduksi
– Lean osaaminen eduksi (Green tai Black belt)

Koulutus:
– sopiva ihminen tärkein, insinööri- tai muu tekninen koulutus eduksi

Kielitaito & ATK taidot: suomi, Englanti, Office 365 -hallinta, toimeenpaneva puoli”nörtti”,

Persoona:
– kehityshaluinen, ottaa nämä ominaisuudet haltuun
– Jameshaftissa oma paikka otetaan haltuun ottamalla vastuuta