IT-Line Oy (a)

IT-Line Oy
www.it-line.fi
Lairolantie 6, 24910 Halikko as

Yhteyshenkilö: Petri Valjus

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– IT-Line Oy tuottaa laiteratkaisuja, joilla tehostetaan tuotannon ja sisälogistiikan prosesseja. Ratkaisut tuotetaan yhdistämällä Lean- ja ergonomia-asiantuntijuus innovatiivisen tuotesuunnittelun kanssa.
– Liikevaihto:   3,0 M€
– Henkilöstö: 25
– Omistus: 3 yksityisen avainhenkilön

Yrityksen kehittämistarve:
– Tuoteportfolion laajentaminen. Yrityksellä on ensisijaisesti tarve lisätä tietotaitoa 3D-mekaniikkasuunnittelussa, mutta myös ohjelmistosuunnittelussa, sähkösuunnittelussa, sekä Internet of Things (IoT) ratkaisujen toimittamisessa.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Työntekijä tulee työskentelemään suunnittelijana tuotekehitysorganisaatiossa. Roolin painotus tarkentuu valitun työntekijän osaamisalueiden perusteella. Työntekijä tulee toimimaan myös asiakasrajapinnassa teknisenä asiantuntijana. Kuljettimien, tuotantoteknisten laitteiden ja/tai mekaanisten laitteiden tuntemus on eduksi.

IT-Line tekninen:

  • IT-Line haluaa nostaa tuotteidensa jalostus- ja älykkyysastetta tuomalla mekaniikkaosaamisen rinnalle mm. sähköistystä, ohjelmistoja sekä semi-automaatiota.
  • Etsimme ensisijaisesta ammattilaista, jonka mukaan määritellään tarkempi työnkuva.
  • Työntekijä voi olla guru kapealla sektorilla (esim. 3D -mekaniikkasuunnittelussa), mutta haemme ensisijaisesti moniosaajaa, joka hallitsee useamman alan suunnittelun (esim. mekaniikka ja sähkö)
  • Kokemus projektityöstä tai jopa projektien vetovastuusta on vahva etu.
  • Ulospäin suuntautunut henkilö, joka tekee luontaisesti yhteistyötä asiakkaiden ja toimittajien kanssa.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Tuoda uutta osaamista yritykseen, jolla saadaan laajennettua yrityksen osaamista, tuotteiden ominaisuuksia, sekä tuoteportfoliota.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Työntekijä on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa lisäarvoa tuottavana tiimin jäsenenä.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Kokemus tuotekehitystehtävistä ja projektiorganisaatiossa työskentelystä on ehdoton vahvuus. Työkokemus tuotantoteknologian tai logistiikan alalla toimivista yrityksistä luetaan hakijan eduksi.

Koulutus:
– Työtehtävään soveltuva tekninen koulutus

Kielitaito & ATK taidot:

Persoona: