IT-Line Oy (ka)

IT-Line Oy
www.it-line.fi
Lairolantie 6, 24910 Halikko as

Yhteyshenkilö: Petri Valjus

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– IT-Line Oy tuottaa laiteratkaisuja, joilla tehostetaan tuotannon ja sisälogistiikan prosesseja. Ratkaisut tuotetaan yhdistämällä Lean- ja ergonomia-asiantuntijuus innovatiivisen tuotesuunnittelun kanssa.
– Liikevaihto:   3,0 M€
– Henkilöstö: 25
– Omistus: 3 yksityisen avainhenkilön

Yrityksen kehittämistarve:
– Myynnin, markkinoinnin, oston ja toiminnanohjausprosessien kehittäminen.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Työntekijä tulee työskentelemään toimihenkilönä myynti ja osto-organisaatioissa. Työnkuva pitää sisällään tarjousten laskentaa, ostotilausten tekemistä, tavaran vastaanottoprosessin työtehtäviä alkaen lastauslaiturilta ja päättyen toiminnanohjausjärjestelmän kirjauksiin, sekä markkinoinnin ja markkinointimateriaalin kehittämistä.

Lisäkommenttia

  • Asenne ja persoona ovat tärkeintä.
  • Voi olla nuorempi henkilö, joka kasvaa ja oppii työnteon kautta. Kokemus ei missään nimessä ole miinus, mutta palkkataso tulee luultavasti alkuun olemaan pienempi, kuin Manufacturing positiossa.
  • Työnkuvaan kuuluu ensisijaisesti myyntiä ja ostoa tukevat tehtävät, kuten myyntitilausten vastaanotto ja kirjaaminen järjestelmään, myyntitarjousten laskenta, ostotilausten tekeminen, tavaran vastaanotto ja varaston hallinta (järjestelmän kirjaukset ja jossain määrin fyysinen hyllytys ja inventointi).
  • Tärkeä osa työnkuvaa on varmistaa, että kaikki myynnin ja oston kirjaukset ovat oikein järjestelmässä, jonka avulla yritys saa todenmukaisen kuvan liiketoiminnasta ja pystyy kehittämään toimintaansa faktapohjalta.
  • Pieni osa työstä saattaa olla ad hoc -raporttien ja analyysien tekemistä.
  • Kehittyessään työntekijällä on mahdollisuus kasvaa isompaan rooliin kasvavassa organisaatiossa (esim. myyjä tai ostaja)
  • MS Office osaaminen on välttämättömyys, kokemus ERP järjestelmien käytöstä on iso etu
  • Englannin kielen taito tulisi olla vähintään tyydyttävä, asioinnin on onnistuttava sähköpostitse englanniksi.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Kehittää prosesseja ja toimintatapoja siten, että toiminnanohjausjärjestelmää käytetään oikein tilaus-toimitusprosessin jokaisessa vaiheessa.
– kasvaa tekniseksi myyjäksi ja tulosten myötä siirtyä haastavampiin tehtäviin kasvavassa organisaatiossa.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Työntekijä on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa lisäarvoa tuottavana tiimin jäsenenä.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Eduksi lasketaan kokemus myynnin, oston, tuotannon, varastonhallinnan ja logistiikan tehtävistä.

Koulutus:
– Kaupallinen tai tekninen koulutus lasketaan hakijan eduksi.

Kielitaito & ATK taidot:
– Microsoft Office ohjelmistojen sekä tietokoneen peruskäytön hyvä hallinta. Kokemus toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä, etenkin Visman Nova -järjestelmästä, lasketaan hakijan eduksi. Myös Englannin kielen taito on vahva etu.

Persoona:
– Ulospäin suuntautunut persoona, joka voi tarvittaessa kasvaa myynnin ja oston operatiivisiin tehtäviin. Henkilö tulee työskentelemään toiminnanohjausjärjestelmän kirjausten kanssa, joten hänen tulee kyetä itsenäiseen ja tarkkaan työntekoon.