Datasense Oy

www.datasense.fi 
Joensuunkatu 7E
, 24100 Salo
Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

IOT ja pilvipalvelut: Pilvessä oleva analytiikka, monitorointi ja raportointi sekä laitehallinta, mikä tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa.
Tuotteemme on pilvessä skaalautuva erilaisiin IOT palveluihin esimerkkinä rakennusfysiikan ja ilmanlaadun analysointi pilvessä.

– Liikevaihto:   Start Up
– Henkilöstö:  3
– Omistus: Oy 3 osakasta kukin 33,3.. %

Yrityksen kehittämistarve:
– SW osaamisen laajentaminen front end. Pilvipalveluiden yleisosaaminen luetaan eduksi.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– SW coder front end development: HTML, CSS, and JavaScript. Pilvipalveluiden yleisosaaminen luetaan eduksi.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Työllistyä yrityksessämme.
– Kehittää omaa ja yrityksen frond end -osaamista.
– Olla osana pilvipalveluiden kehittämistä

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Harjoittelujakson alussa määritellään henkilön osaamistason perusteella tavoitteet harjoittelulle yhdessä työnantajan yhteyshenkilön kanssa.
– Harjoittelun edistymistä arvioidaan kuukausittaisella palaverilla yhdessä harjoittelijan kanssa

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– 1-3 vvuotta
– edellytykset kehittyä front end -cadariksi

Koulutus:
– koulutus tai käytännön osaaminen

Kielitaito & ATK taidot:
– suomi, englanti,

Persoona:
– sopii Datasensen tiimiin, voi olla puheliaampi tai hiljaisempi