IT-Line Manufacturing Oy

IT-Line Manufacturing Oy
Yhteyshenkilö: Kirsi Junnilainen

Yrityksen toiminnan kuvaus:
– Yritys tarjoaa sopimusvalmistuspalveluita.
– Liikevaihto:   juuri perustettu, 2017 ennuste 0,5 M€
– Henkilöstö: 3
– Omistus: Yritys osa IT-Line konsernia

Yrityksen kehittämistarve:
– Myynnin, markkinoinnin, oston ja toiminnanohjausprosessien kehittäminen.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Työntekijä tulee työskentelemään toimihenkilönä myynti ja ostotehtävissä. Työnkuva pitää sisällään tarjousten laskentaa, ostotilausten tekemistä, tavaran vastaanottoprosessin työtehtäviä alkaen lastauslaiturilta ja päättyen toiminnanohjausjärjestelmän kirjauksiin, sekä markkinoinnin ja markkinointimateriaalin kehittämistä.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Kehittää prosesseja ja toimintatapoja siten, että toiminnanohjausjärjestelmää käytetään oikein tilaus-toimitusprosessin jokaisessa vaiheessa.
– kasvaa tekniseksi myyjäksi ja tulosten myötä siirtyä haastavampiin tehtäviin kasvavassa organisaatiossa.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Työntekijä on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa lisäarvoa tuottavana tiimin jäsenenä.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Eduksi lasketaan kokemus myynnin, oston, tuotannon, varastonhallinnan ja logistiikan tehtävistä.

Koulutus:
– Kaupallinen tai tekninen koulutus lasketaan hakijan eduksi.

Kielitaito & ATK taidot:
– Microsoft Office ohjelmistojen sekä tietokoneen peruskäytön hyvä hallinta.
– Kokemus toiminnanohjausjärjestelmien käytöstä lasketaan hakijan eduksi.
– Myös Englannin kielen taito on vahva etu.

Persoona:
– Ulospäin suuntautunut persoona, joka voi tarvittaessa kasvaa myynnin ja oston operatiivisiin tehtäviin. Henkilö tulee työskentelemään toiminnanohjausjärjestelmän kirjausten kanssa, joten hänen tulee kyetä itsenäiseen ja tarkkaan työntekoon.