Marine Alutech Oy Ab -17

Telakkatie 47, 25570 Teijo
www.marinealutech.com

Yhteyshenkilö: Jukka Mehtonen

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Veneiden valmistus ammatti- ja viranomaiskäyttöön sekä veneiden huoltotoiminta.
– MA in Youtube Watercat K13 FIC, Watercat M18 AMC Combat, e
– erikoistunut mm. puolustuvoimien, rajavartiolaitoksen alusten rakentamiseen. Myös Omanin poliisu ja Sveitsin armeija työllistävät Marin Alutechiä (TS-media)

– Liikevaihto:  15  M€
– Henkilöstö: yli 50
– Omistus: Oy pääosakkaat N & H Haro

Yrityksen kehittämistarve:
– Ostotoiminnan, sisäisen logistiikan sekä varastoinnin kehittäminen tuotantomäärien kasvaessa.
– Materiaalien oikea-aikaisen hankinnan, esivalmisteluiden ja -keräilyjen sekä varastohallinnan kehittäminen.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Ajateltu toimenkuva liittyy ostotehtäviin osallistumisesta (tuoterakenteisiin perehtyminen, ostotilausten teko, ostoraporttien teko) sekä materiaalihallinnan tehtäviin osallistumisesta (tavaroiden vastaanotto, varastointi, keräilyt).
– Kuten myös molempien alueiden kehittämiseen osallistumisesta.

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Yrityksen puolesta tavoitteet ovat ”sisäänajaa” uusi mahdollinen työntekijä osto- ja materiaalihankinnan tehtäviin sekä saada luotua edellytyksiä ja kehittää toimintaa molemmilla alueilla.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Arviointi voidaan tehdä perustuen henkilön saavutettuun osaamistasoon ostotehtävissä sekä miten hän on osallistunut sovittuihin kehitystehtäviin.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Kokemusta ostotehtävistä ja jonkin ERP-järjestelmän käytöstä (ERP-Oscar yrityksen käytössä).
– Kokemusta ja/tai tietämystä ”lean” toiminnan kehittämisperiaatteista.
– Kokemus varastohallinnasta, -toiminnasta sekä tullausasioiden tuntemus lasketaan eduksi.

Koulutus:
– Opisto-/AMK-tasoinen tekninen ja/tai kaupallinen peruskoulutus.

Kielitaito & ATK taidot:
– Englanti (hyvä suullinen ja kirjallinen). Eduksi lasketaan Saksa ja/tai Ruotsin kielitaito.
– Erinomaiset/hyvät excel taidot sekä perustaidot käyttää muita MS-office ohjelmia (Word, Powerpoint, OneNote, Skype for Business, …)

Persoona:
– Avoin, ulospäin suuntautunut ja ryhmätyöstä tykkäävä henkilö.
– Aktiivinen, oppimishalukas ja itseohjautuva tuloshakuinen henkilö.
– Tehtävässä toimimisen edellytyksenä on henkilöturvallisuusselvityksen läpäiseminen. Lisäselvitys haastattelussa.