Marine Alutech Oy Ab 2 -17

Telakkatie 47, 25570 Teijo
www.marinealutech.com

Yhteyshenkilö: Jukka Mehtonen

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Veneiden valmistus ammatti- ja viranomaiskäyttöön sekä veneiden huoltotoiminta.

– Liikevaihto:  15  M€
– Henkilöstö: yli 50
– Omistus: Oy pääosakkaat N & H Haro

Yrityksen kehittämistarve:
– Projektijohtaminen.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Projektien johtaminen, asiakasrajapinnassa toimiminen

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Yrityksen puolesta tavoitteet ovat ”sisäänajaa” uusi mahdollinen työntekijä projektitehtäviin sekä saada luotua edellytyksiä ja kehittää toimintaa tällä osa-alueella.

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Arviointi voidaan tehdä perustuen henkilön saavutettuun osaamistasoon projektitehtävissä sekä miten hän on osallistunut sovittuihin kehitystehtäviin.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Kokemusta projektin johtotehtävistä.

Koulutus:
– Opisto-/AMK-tasoinen tekninen ja/tai kaupallinen peruskoulutus.

Kielitaito & ATK taidot:
– Englanti (hyvä suullinen ja kirjallinen). Eduksi lasketaan Saksa ja/tai Ruotsin kielitaito.
– Erinomaiset/hyvät excel taidot sekä perustaidot käyttää muita MS-office ohjelmia (Word, Powerpoint, OneNote, Skype for Business, …)

Persoona:
– Avoin, ulospäin suuntautunut ja ryhmätyöstä tykkäävä henkilö.
– Aktiivinen, oppimishalukas ja itseohjautuva tuloshakuinen henkilö.
– Tehtävässä toimimisen edellytyksenä on henkilöturvallisuusselvityksen läpäiseminen. Lisäselvitys haastattelussa.