IT-Line Manufacturing Oy -17

Lairolantie 6, 24910 Halikko
www.itlm.fi


Yhteyshenkilö:

Yrityksen toiminnan kuvaus:

Ammattitaitoinen sopimusvalmistaja, joka tarjoaa eri teollisuuden aloille luotettavaa, tehokasta ja monipuolista kokoonpanopalvelua.

– Liikevaihto:  0,5  M€
– Henkilöstö: 7
– Omistus: IT-Line Oy ja yrityksen kolme avainhenkilöä

Yrityksen kehittämistarve:
– Voimakkaasti laajentuvan sopimusvalmistus-tuotannon projektinhallinnan kehittäminen tukemaan mm. myyntiä, materiaalien hankintaa/ostoa ja tuotantoa.

Työntekijän toimenkuva ja rooli työyhteisössä:
– Työntekijä tulee työskentelemään toimihenkilönä myyntiorganisaatiossa.
– Työnkuva pitää sisällään projektinhallinnan eri vaiheita, myynnistä aina toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen

Tavoitteet harjoittelun aikana:
– Kehittää ja rakentaa prosesseja ja toimintatapoja siten, että vakiinnutettu projektinhallintajärjestelmä tukee yrityksen kasvua ja kehitystä

Miten arvioidaan työntekijän onnistuminen:
– Työntekijä on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa lisäarvoa tuottavana tiimin jäsenenä.

Työntekijältä toivotut tiedot ja taidot:

Työkokemus:
– Eduksi lasketaan projektihallinnointikokemuksen lisäksi osaaminen mm. Lean-toimintamalleista.

Koulutus:
– Mahdollisen teknisen koulutuksen lisäksi eduksi lasketaan projektihallintaosaaminen ja kokemus Lean-toimintamalleista.

Kielitaito & ATK taidot:
– Projektihallinnan työkalujen, Microsoft Office ohjelmistojen sekä tietokoneen hyvä hallinta. Myös Englannin kielen taito on vahva etu.

Persoona:
– Ulospäin suuntautunut dynaaminen persoona, joka on tavoitehakuinen ja jonka tulee kyetä niin itsenäiseen- kuin ryhmätyöskentelyyn.