ELY:n KehPa

 

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointipalveluja, joiden avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon asiantuntijan tai kehität liiketoimintaosaamistasi huippukouluttajien kanssa kohtuullisin kustannuksin.

Yritysten kehittämispalvelut koostuvat Analyysi, Konsultointi- ja Koulutuspalveluista.

Palvelujen hakeminen on helppoa. Saat päätöksen tavallisesti noin viikossa hakemuksesi saapumisesta.

Palvelu on myös edullista yritykselle, sillä yhden konsultointipäivän hinta on 325,00 € (alv 0%) ja ELY maksaa loput.
Konsultointipäiviä voi saada kerralla 2-4 päivää ja maksimissaan 15 päivää 3 vuoden aikana.

Yrityskatsastuksen asiantuntijat tarjoavat seuraavia palveluita:

2. Tuottavuus

Hannu Salminen AO-Projektit Oy.stä on tämän osa-alueen asiantuntija

Hannu Salminen AO Projektit

 

[email protected]
[email protected]
+358 (0) 400 787 323

Laatujärjestelmät
  rakentaminen
  auditoinnit
  uudistaminen
Ympäristöjärjestelmät
  rakentaminen
  auditoinnit
  lainsäädännön vaatimukset
  ympäristönäkökohtien määrittäminen ja kehittäminen
  hiilijalanjälkilaskenta
Työturvallisuusjärjestelmät
  rakentaminen
  auditoinnit
  lainsäädännön vaatimukset
  riski- ja vaaranarvioinnit
Energiatehokkuusjärjestelmät
  rakentaminen
  auditoinnit
Prosessit  
  prosessien määrittäminen / kuvaaminen
  prosessien mittaaminen ja kehittäminen
  henkilöstön koulutus
Strategiatyö
  toimintaympäristöanalyysit
  megatrendit
  sidosryhmien vaatimukset ja niiden huomiointi
  riskianalyysit
  työpajat
Mittaaminen ja seuranta
  organisaation toiminnan mittaaminen ja seuranta
  mittaustulosten analysointi ja hyödyntäminen
  korjaavat ja ehkäisevät toimenpiteet
Vastuullisuus
  toiminnan ympäristövaikutusten huomiointi ja kehittäminen
  toiminnan eettisyyden huomiointi
  toimittajaverkoston vastuullinen toiminta
  vastuullisuusraportoinnit
Infektioturvallisuus
  infektioriskien huomiointi yrityksen toiminnassa
  infektiohallinnan kehittäminen ja mittaaminen
Asiakastyytyväisyys
  asiakastyytyväisyyden mittaaminen
  asiakastyytyväisyyden edistäminen toiminnan kehittäminen kautta
Isännöinnin auktorisointi
  toiminnan kehittäminen ISA-kriteerien mukaisesti

3. Markkinointi, myynti ja asiakkuus

Jari Laakkio Caudillo Oy.stä on tämän osa-alueen asiantuntija

Jari Laakkio Caudillo Oy


[email protected]
[email protected] 
+358 (0) 500 780 070


Lataa tarkempi YK – Markkinointiviestinnän ja myynnin kehittämispalvelut 2021 02

Strategiatyö  
  Nykytilanteen kuva
  Strategian rakentaminen
  Asiakas- sekä tuote- ja palveluryhmittelyt
  Markkinoiden ja kilpailun tilannekuvan rakentaminen
  Tavoitteet ja niiden mittarit
Viestintä    
  Asiakaskohderyhmien määrittely 
  Mediakanavien valinta
  Viestinnän suunnittelu helpoksi ja toimivaksi malliksi
  Tunnettavuuden suunnittelu rakentaminen
  Kiinnostavuuden suunnittelu ja rakentaminen
  Löydettävyyden suunnittelu ja rakentaminen
Markkinointi  
  Huomionarvon suunnittelu ja rakentaminen
  Mielenkiinnon lisäämisen suunnittelu ja rakentaminen
  Aktivointien suunnittelu ja rakentaminen
  Kilpailija-analyysi (markkinointi/talous)
  Vuosikello
  Google-markkinointi
  SOME-markkinointi
Myynti    
  Strategia myyntitavoitteen aika- ja tuoteryhmätasolle  
  Yrityksen oman myyntimallien suunnittelu ja rakentaminen
  Myyntisiilo
    *  Markkinointiviestinnän suunnitelma ja siilo  
    *  Myynnin suunnitelma ja siilo  
Asiakkuudet  
  Asiakassegmentointi
  Uusasiakashankinnan suunnittelu
  Myyntiä tehostava asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto (CRM)
  Uusasiakashankinnan liidilistojen rakentaminen ja CRM:n siirto
   
Digitaaliset toiminnot
  Digitaalisten työkalujen höytyjen kartoitus
     
Mittaaminen ja raportointi
  Mediakanavakohtaiset mittarit
  Viestinnän vaikuttavuuden seuranta