Nonstop KEKOn hakeminen

Yrityskatsastus

KEKO on ELY:n tilaama koulutus, jossa työllistyminen tapahtuu yritysten kehittämisen kautta. Yrityskatsastus-ryhmä on kehittänyt KEKO-koulutuksen pk-yritysten tarpeita huomioivaksi. Lähiopetuksessa paino on laaja-alaisesti ymmärtää pk-yrityksen toimintaa ja prosesseja. Näin kaikki tekeminen liittyy yrityksen arkiseen tekemiseen kustannustehokkaasti.
Kyseessä on nonstop-koulutus, johon otetaan uusia yrityksiä, työpaikkoja ja hakijoita n. 6-8 viikon välein.

Koulutus ei ole ammatillista, vaan tähtää pk-yrityksen tehtäväkentän monipuoliseen kehittämiseen.

Aiempien KEKO-koulutusten työllistymisprosentti on keskimäärin 90 % (KEKO I 87 %, KEKO II 93%, KEKO III 93 %, KEKO IV 87 % ja KEKO V 90 %)

Koulutuksen ilm.nro:  688 724
Aika
:                  alustava ma 02.12.2019 (vko 49) –  pe 15.5.2020 (vko 20) 
Hakuaika:         ke 23.10.2019 –  ma 25.11.2019 
Haastattelut:     vko 48
Kouluttaja:        Yrityskatsastus-ryhmä (operatiivinen)
Koulutuspaikka:     lähiopetus Salossa, Örninkatu 15 B, 24100 Salo, II krs (Street View)
www-osoite: www.yrityskatsastus.fi/nonstop-keko

Materiaalit:   Sähköinen hakemus: www.te-palvelut.fi, CV- ym. materiaali sähköpostilla [email protected] (kirjoita vastaanottajakenttään käsin – älä klikkaamalla!)

Hakijainfo:  KEKO-koulutukseen hakijoille pidetään vkolla 47 ke 20.11. klo 13-14 paikkana Innomon koulutustila Örninkatu 15 B-rapun II-kerros.
Yritysinfo:  
KEKO-koulutusinfo yrityksen edustajille alustavasti vkolla 47 (aika ilmoitetaan myöhemmin)
. paikkana Innomon koulutustila Örninkatu 15 B-rapun II-kerros (Street View)

Kenelle:
Sinulle, joka olet työtön tai työttömyysuhan alainen ja olet kehittämis- ja kehittymishaluinen. KEKO-koulutus on yritysten kehittämistarpeista lähtevä ja pyrkii ratkaisemaan yrityksen konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden työtarpeita. Sinulta toivotaan kiinnostusta yhteen tai useampaan avoinna olevaan työtehtävään ja omaat vielä mahdollisesti ko. alan koulutusta ja työkokemustakin.

Tavoite:
KEKO-koulutus on yritysten kehittämistarpeista lähtevä ja pyrkii toteuttamaan konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden työtarpeita. Ensisijaisena tavoitteena on löytää Sinulle työpaikka valmiiksi kartoittamissamme yrityksissä. Koulutuksessa Sinä opiskelijana täydennät ja vahvistat osaamistasi sekä lähiopetuksessa, ohjatussa itseopiskelussa että ennen kaikkea työskentelemällä yrityksessä mm. annetussa projektitehtävässä.

KEKO A1  eli  ma 04.12.2019 – 15.5.2020 yritykset:
(1.rivi:   yritys, web, kokoluvut,   2. rivi:  työnimike sekä linkit: työnkuva, te-koodi)

1. Adi-Kalusteet Oy,  www.adi.fi (3,3 milj€, 24 hlöä)
– ostaja (n. 50 %) & laadunvalvonta ym. (50%) (työnkuva,  )

2. Maplet Oy, www.maplet.com (256 k€, 8 hlöä)
– ratkaisumyyjä  (työnkuva,  )

3. Remoran Oy 1, www.remoran.eu   (Start Up)
– Elektroniikka-asentaja ja tuotannon käynnistäjä (työnkuva, )

4. Remoran Oy 2, www.remoran.eu (Start Up)
– mekaniikkasuunnittelu ja sähkögeneraattorin osien ostaminen (työnkuva  , )

5. Salon Tilausmatkat Oy, www.salontilausmatkat.fi  (1 m€, 1-9 hlöä)
– Toimisto- ja hallintojen kehittäminen  (työnkuva,  )

6. TPE Oy / Turun Pelti ja Eriste Oy  www.tpe.fi (19 M€ 70 hlöä)
– Laserleikkaus/laserleikkaustyön insinööri (työnkuva, )

7. TT-litys Oy,  www.tt-valitys.fi (0,4 M€ 5,5 hlöä)
– Hoitaa kiinteistövälityksen tehtäviä ja kehittää yrityksen sosiaalista mediaa (työnkuva, )

8. Piiroinen Oy, www.piiroinen.com (13 m€ n. 100 hlöä)
– 3D CAD suunnittelijaa (eduksi SolidWorks) (työnkuva, )

x. HAKIJAPANKKI
– Voit myös hakea Nonstop KEKOn hakijapankkiin ja näin tehostaa hakuasi
– Yrityskatsastus markkinoi osaamisprofiiliasi yrityksille ja näin edesauttaa mätsin löytymistä
– Tutustu hakijapankkiin lukemalla lisää
*   Lisäohjeita hakijapankista
      *   Varsinaiselle työn HAKUSIVULLE

Uusiä yrityksiä lisätään säännöllisin väliajoin!