Koulutus

Yrityskatsastuksen asiantuntijat ovat kouluttaneet yli 600 yrityksen henkilöstöä. Yrityksen koot vaihtelevat yhden henkilön mikroyrityksistä pk-yrityksiin. Mukana on myös konsernien ja monikansallisten suuryritysten henkilöstöä sekä puolustus- ja julkishallintoa.

Koulutusta, sparrausta ja yhdessä tekemistäKoulutusisältöinä esimerkiksi:
 • Taloushallintoa
 • Henkilöstöhallintoa
 • Palkkahallintoa
 • Yritysten perustamista
 • Markkinointiviestinnän ammattitutkintoja
 • Yritysten kehittämiskoulutuksia (KEKO)
 • Erilaisia SOME-koulutuksia
 • Työvoimapoliittisia koulutuksia
 • Yrityksen laatujärjestelmiä

Räätälöimme yrityksen tarpeisiin koulutusta joko omasta osaamisaluista tai runsaan valtakunnallisien verkostomme kautta. Kysy lisää!

Yrityskatsastus toimii myös yritysten koulutusorganisaationa. Tarjoamme koulutusta mm. yrityksen talous-, verotus-, rekrytointi- ja henkilöstöasioisaa sekä niiden kehittämisessä. Myös markkinointi-, viestintä- ja myynnin edistämisen koulutukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Lisäksi koulutustarjontaamme kuuluvat yrityksen johdon, prosessien ja tuotannonohjauksen koulutukset sekä laatu-, ympäristö- ja turvallisuusauditoinnit.

KeKo Salo 2015 ja 87 % onnistunut mätsi. KEKO Salo 2016 93 %.

Ajankohtaista koulutuksesta!

PK-yrityksen KEKO-koulutus (KEhittämisKOulutus) on toimiva yritysten tuki. Koulutus kestää 6 kk josta 30 päivää lähiopetusta ja 80 päivää työssäoppimista kohdeyrityksessä. Alla kirjattu mukana olevat yritykset. Tämä on jatkoa ELY:n tilaamille Salossa pidetylle KEKO-koulutukselle.

 • KEKO  I      10/2015 – 04/2016    15 yritystä ja 87 % koulutettavista työllistyi (1 (lähde TE-tsto 4 kk seuranta) 
 • KEKO II      08/2016 – 02/2017    15 yritystä ja 93 % koulutettavista työllistyi (1 ( 1 kk koulutuksen jälkeen)
 • KEKO III     04/2017 – 10/2017    14 yritystä ja 93 % koulutettavista työllistyi (1  (lähde ELY:n OPAL-kysely)
 • KEKO IV      01/2018 – 06/2018   10 yritystä, 16 henkilöä joista  87,5 % koulutettavista työllistyy (1 (lähde ELY:n OPLA-kysely)
 • (1 Lisäksi olemme ”työllistäneet” hakijoita myös suoraan yrityksiin.
 • KEKO V   alkaa 10/2018 – 03/2019 mukana 16 yrityspaikkaa. Lisätietoja alla

Uuteen KEKOomme etsimme mukaan kasvupotentiaalisia yrityksiä ja heille kehittämishenkisiä tekijöitä. Seuraa tätä sivustoa, TE-palveluissa hakusanalla KEKO ja sekä paikallislehtiä. Voit myös tiedustella alla nimetyiltä henkilöiltä.

ELY-logo 200 TE-palvelut 200

Yrityksen kehittämiskoulutus (KEKO)

KEKO on ELY:n tilaama koulutus jossa työllistyminen tapahtuu yritysten kehittämisen kautta. Yrityskatsastus -ryhmä on kehittänyt KEKO-koulutuksen pk-yritysten tarpeita huomioivaksi. Lähiopetuksessa paino on laaja-alaisesti ymmärtää pk-yrityksen toimintaa ja prosesseja. Näin kaikki tekeminen liittyy yrityksen arkiseen tekemiseen kustannustehokkaasti.

Koulutus ei ole ammatillista vaan tähtää pk-yrityksen tehtäväkentän monipuoliseen kehittämiseen.

Koulutuksen ilm.nro:  68 11 39
A
ika:             alustava ma 29.10.2018 (vko 42) –  ke 10.4.2019  (kalenterilinkki)  HUOM! 
Hakuaika:       ke 8.8.2018 –  pe 12.10.2018  (kalenterilinkki
Haastattelut:   vkot (41) 42 (43)
Kouluttaja:      Yrityskatsastus-ryhmä (operatiivinen)
Koulutuspaikka:     lähiopetus Salossa, Örninkatu 15 B, 24100 Salo, II krs (Street View)
www-osoitewww.yrityskatsastus.fi/koulutus
Materiaalit:   Sähköinen hakemus: www.te-palvelut.fi,  (avataan lokakuussa) 
CV- ym. materiaali sähköpostilla [email protected] (kirjoita vastaanottajakenttään käsin – älä klikkaamalla!)
TE-palveluiden Youtube-kanava 26.9. nauhoitettu StudioPOREn tubejulkaisu linkit teaseri 2:34  ja  kokolähetys 43:07 (alkaa kohdasta 4:45)

Hakijainfo:  KEKO-koulutukseen hakijoille pidetään vkolla 40 ke 3.10. klo 15-16 paikkana Innomon koulutustila Örninkatu 15 B-rapun II-kerros.
Yritysinfo:  KEKO-koulutusinfo yrityksen edustajille alustavasti vkolla 41 (aika ilmoitetaan myöhemmin)
. paikkana Innomon koulutustila Örninkatu 15 B-rapun II-kerros (Street View)

Kenelle:
Sinulle, joka olet työtön tai työttömyysuhan alainen ja olet kehittämis- ja kehittymishaluinen. KEKO-koulutus on yritysten kehittämistarpeista lähtevä ja pyrkii ratkaisemaan yrityksen konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden työtarpeita. Sinulta toivotaan kiinnostusta yhteen tai useampaan avoinna olevaan työtehtävään ja omaat vielä mahdollisesti ko. alan koulutusta ja työkokemustakin.

Tavoite:
KEKO-koulutus on yritysten kehittämistarpeista lähtevä ja pyrkii toteuttamaan konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden työtarpeita. Ensisijaisena tavoitteena on löytää Sinulle työpaikka valmiiksi kartoittamissamme yrityksissä. Koulutuksessa Sinä opiskelijana täydennät ja vahvistat osaamistasi sekä lähiopetuksessa, ohjatussa itseopiskelussa että ennen kaikkea työskentelemällä yrityksessä mm. annetussa projektitehtävässä.

KEKO 2018 10  eli  ma 5.11.2018 – 17.4.2019 yritykset:
(1.rivi:   yritys, web, kokoluvut,   2. rivi:  työnimike sekä linkit: työnkuva, te-koodi)

Uusi

21. Maplet Oy (StartUp)  www.maplet.com (256 k€, 8 hlöä)  (haussa 1-2 kpl työntekijää)
– Tuotannon pääasiantuntija – Asiakasräätälöintiin  (työnkuva,  )

Vabhat

1. Adi-Kalusteet Oy,  www.adi.fi (3,5 milj€, 27 hlöä) Ei täytetty!
– työnsuunnittelija/sisustussuunnittelija (työnkuva, 96 75 892)

2. Adi-Kalusteet Oy,  www.adi.fi (3,5 milj€, 27 hlöä) Ei täytetty!!
– tuotannonsuunnittelija/laadunvalvoja (työnkuva, 96 75 764)

3. Decoworks Oy,  www.decoworks.fi (2 M€, 23)  Haastattellut ja valinnut!
– työnsuunnittelu ja levyntyöstön varahenkilönä toimiminen (työnkuva96 75 905)

4. IT-Line Oy,  www.it-line.fi  (liikevaihto 3,0 M€, 34 työntekijää) Haastattelut ke 24.10. Valittu!!
– Kaupallinen: työskennellä oston, myynnin ja toiminnanohjausprosessien parissa ja niiden kehittäjänä (työnkuva, 96 75 946)

5. IT-Line Oy,  www.it-line.fi  (liikevaihto 3,0 M€, 34 työntekijää) Haastattelut ke 24.10. Ei täytetty!
– Tekninen: työskennellä suunnittelijana tuotekehitysorganisaatiossa. Rooli painottuu työntekijän osaamisalueiden perusteella. (työnkuva, 96 76 282)

6. Laukamo Group Oy,  www.laukamo.fi  (17,9 M€, n. 150 hlöä)  Täytetty!
– Konsernin menetelmäkehittäjä (työnkuva, 96 79 308)

7. LEDil Oywww.ledil.com  (40 M€, 107) Haastattelut ja valinnut 25.10.
– Websivuston kehittäjä (työnkuva, EN work version,  96 79 052)

8. Maplet Oy (StartUp)  www.maplet.com (256 k€, 8 hlöä)  (haussa 1-2 kpl työntekijää) Haastattelut ja valinnut to 25.10.
– junior ratkaisumyyjä  (työnkuva96 76 409 )

9. Piiroinen Oy,  www.piiroinen.com (liikevaihto 10 M€, n. 100 työntekijää) Haastattelut vko 44, täytetty!
– Asiakas- ja tuoteprojektien kehittäminen ja niissä toimiminen, (työnkuva, 96 76 301)

10. Remoran Oy,  co Pasatel Oy, www.pasatel.com (Start Up, 2) Ei täytetty!
– Taloushallinnon rutiinien käynnistäjä ja ylläpitäjä (työnkuva, 96 88 196)

11. Remoran Oy,  co Pasatel Oy, www.pasatel.com (Start Up, 2) Täytetty!
– Myynnin ja asiakkuuksien rutiinien käynnistäjä ja ylläpitäjä (työnkuva, 96 87 901)

12. Salon Hallitilat Oy,  (HankeFinland Oy) www.hankefinland.fi 1,3 M€, 1 (4) hlöä, Haastattellut ja valinnut!
– Projektipäällikkö, kiinteistökohteiden rakentamiseen, kehittämiseen ja hallinnointiin (työnkuva, 96 88 203)

13. Salva ry,  www.salva.fi ( 5,3 M€, 67 hlöä) Haastattellut ja valinnut!
– it-toimintojen kehittäjää ja opasta henkilökunnalle tehokkaampaan käyttöön (työnkuva96 76 418)

14. TPE Oy / Turun Pelti ja Eriste Oy  www.tpe.fi (20 M€ 70 hlöä) Täytetty!
– Varasto- ja logistiikkatoiminnan kehittäjää  (työnkuva, 96 78 252)

15. ValueSource Partners Oy  www.values.fi (3 M€, >40 hlöä) Ei täytetty!
– b2b asiantuntijapalveluiden ja ratkaisumyynnin ammattilainen  (työnkuva96 76 427)

16. Oy Western Shipyard Ltd, www.wsy.fi (liikevaihto 8/12 M€, 50 omaa ja 60 alihankkijoiden työntekijää) Täytetty!
– Projektipäällikköä ( työnkuva, 96 76 374)

17. Oy Western Shipyard Ltd, www.wsy.fi (liikevaihto 8/12 M€, 50 omaa ja 60 alihankkijoiden työntekijää) Täytetty!
– Työnjohtaja ( työnkuva, 96 76 397)

18. Nenoviot Oy / Modaliisa, www.modaliisa.fi (liikevaihto 0,2 M€, 2) Avoin haku jatkuu vkot 44-45 [email protected]Ei täytetty!
– Vaatemyyjä joka käynnistää digimarkkinoinnin ( työnkuva, 97 177 67)

Yritysten keskiliikevaihto on 7,9 M€ ja keskimäärin 43,8 työntekijää. Näin ollen työllistämismahdollisuudet ovat hyvät!

Vanhojen KEKO-koulutusten yrityslistausta 2015 / 2016 / 2017 / 2018 01 / 

Koulutuksen elementit:

 • Lähiopetus (30 pvä)
 • Oma projektityö joka tähtää omaan työllistymiseen yrityksessä
 • Opiskelijan tutorointi
 • Työn tekeminen työpaikalla eli Työssä oppiminen (80 pvä)

Lähiopetuspäiviä on 30 kpl joista 5 ensimmäistä muodostaa orientaatiojakson jonka jälkeen lähiopetuspäiviä on keskimäärin päivä viikossa. Tutoroinnin tarkoituksena on tukea koulutettavaa työpaikalla, hänen projektityön kehittämisessä, orientoitumisessa työpaikkalla ym. tavoitteena tukea päätavoitetta eli työllistymistä.

Hakeminen:

 1. Hae koulutukseen sähköisesti: www.te-palvelut.fi  (PAKOLLINEN)
 2. Lähetä sähköpostitse [email protected] -osoitteeseen vastaus alla oleviin kysymyksiin ja liitä mukaan CV:si sekä mahdolliset muut dokumentit
  1. Kuka olet ja mihin työtehtäviin haet (Voit hakea useampiakin! Suosittelemme, että teet eri hakemuksen kuhunkin)
  2. Vapaamuotoinen esittely/perustelu miksi juuri Sinut pitää valita
  3. Liitteinä sellaiset dokumentit (CV, ym.) joiden uskot vaikuttavan eduksesi hakutilanteessa

– Hakemusten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, jonka kautta opiskelijat valitaan koulutukseen.
– Koulutuksen jälkeen yritys päättää haluaako rekrytoida koulutuksen suorittaneen henkilön.

Hinta: Koulutus on koulutettaville maksuton, Koulutuksen rahoittavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja yritykset

Lisätietoja koulutuksesta:     www.yrityskatsastus.fi/koulutus aineisto ja työesittelyt

Merja Lehtinen,  040 541 76 80,  [email protected]
Hanna-Leena Rantala,  040 727 63 61,  [email protected]
Hannu Salminen,  0400 787 323,  [email protected]
Jari Laakkio,  0500 780 070,  [email protected] 

Muuta

 Hallinto (suojattu)